Edit czdov.php Použití regulárního výrazu
Práce s řetězci
Formátovaný výpis
Použití cyklu
Aritmetické operace
Práce s řetězci a konstantami
Další ovládací prvky z HTML
BMI
Vkládání dat
Zaměstnanci
Načtení dat z databáze do výběrového prvku
Restaurace